dimarts, 3 d’abril del 2018

EL CAMÍ DELS NUTRIENTS

Com és que un plat de macarrons ens fa créixer els ossos? Ens hem convertit en petits científics per experimentar el nostre propi cos. Hem seguit la metodologia d’investigació-modelització per crear la història del camí dels nutrients. Ara ja en som tot uns experts!

L’ensenyament del cos humà a partir de la modelització permet que els infants construeixin explicacions en què posin en joc la interacció de diversos òrgans, aparells i sistemes com si fos una narració on tots aquets elements interaccionen uns amb els altres seguint un inici, un nus i un desenllaç. Només d’aquesta manera podem aproximar a l'alumnat a entendre com funciona el cos humà a partir dels models mentals que ens anem creant a mesura que observem i experimentem. Mireu la nostra performance!